Tabuľky vo Worde

Ak už mamé napísaný text a potrebujeme ho preformátovať do tabuľky, tak text musí mať struktúru stĺpcov, ktoré sú oddelené tabulátormi, aby program MS Word vedel stĺpce rozlíšiť. Text následne stačí označiť a vybrať príkaz Tabuľka -> Konvertovať text na tabuľku.

Ak chceme najskôr zostrojiť tabuľku a potom dopísať text, musíme poznať počet stĺpcov a riadkov. Návrh tabuľky vytvoríme príkazom Tabuľka -> Vložiť tabuľku, alebo tlačidlom tabulka-tlacidlo na paneli nástrojov.

Príkazy na prácu s tabuľkou sa nachádzajú v hlavnom paneli Tabuľka. Program MS Word nám umožňuje navrhnúť si vlastnú tabuľku cez príkaz Tabuľka -> Navrhnúť tabuľku.

Pre úpravu tabuľky je potrebný Panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, ktorý si zobrazíme kliknutím pravého tlačidla myšky na tabuľku a výberom možnosti Zobraziť panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania.

Ako vytvoríme tabuľku:

 • každá tabuľka obsahuje bunky, ktoré bližšie popisujú, čo budú jednotlivé riadky a stĺpce obsahovať
 • vytvoríme si rozvrh hodín na pondelok
 • potrebujeme 2 riadky a 8 stĺpcov, čo si nastavíme cez Tabuľka -> Vložiť tabuľku
 • do prvého riadku  napíšeme poradové čísla hodín
 • do druhého riadku napíšeme rozvrh na pondelok

tabulka

 • jednotlivé údaje v tabuľke je potrebné naformátovať – typ písma, veľkosť písma, farbu písma, zarovnanie (vľavo, na stred, vpravo)
 • taktiež môžeme meniť výšku riadkov a šírku stĺpcov ťahaním myškou za čiary tabuľky alebo pomocov predelov buniek na pravítkach
 • ak chceme nastaviť presné rozmery buniek, vyberieme príkaz Tabuľka -> Výška a šírka bunky

formatovana-tabulka

 • ak chceme nastaviť typ a hrúbku čiary tabuľky, urobíme tak cez panel nástrojov oramovanie , dôležité je ale najskôr označiť časť tabuľky, ktorú chceme orámovať a potom vybrať druh čiary

vysledna-tabulka

 • ak chceme pridať na koniec tabuľky nový riadok, postavíme kurzor do vpravého dolného rohu tabuľky (do poslednej bunky) a stlačíme klávesu Tab (tabulátor)
 • ak by sme chceli vložiť na ľubovoľné miesto tabuľky nový riadok/stĺpec, tak klikneme na požadované miesto pravým tlačidlom myšky a vyberieme Vložiť riadok alebo stĺpec
 • ak by sme chceli zrušiť niektorú čiaru tabuľky, použijeme nástroj guma-tabulky

Úloha: Zostrojte v programe MS Word tabuľku vášho rozvrhu. Vytvorenú tabuľku sformátujte podľa vlastného uváženia.

Vzorový rozvrh:

vzorovy-rozvrh

Použitá literatúra:

MACHOVÁ, J. Informatika pre stredné školy, Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2002, ISBN 80-08-03295-2

Pridaj komentár