Mesačné archívy: december 2009

Internet

 • je najväčšia počítačová sieť na svete
 • je obrovskou studňou informácií – obsahuje veľmi veľké množstvo informácií, pozostáva z desiatok tisícov pripojených počítačových sietí nachádzajúcich sa po celom svete,
 • komunikácia prostredníctvom internetu je rýchla – akonáhla je informácia zverejnená v internete kdekoľvek na svete, môžeme ju získať okamžite hoci aj na druhej strane planéty,
 • je spoľahlivý – internet je decentralizovaný, nie je závislý na jednom bode,
 • je slobodný – internet nikomu nepatrí, môžu ho používať všetci tí, ktorí majú k nemu prístup
 • väčšina informácií je dostupná zadarmo,
 • v súčasnosti využíva internet viac ako 500 miliónov ľudí na svete,
 • niekedy sa nazýva aj sieť, informačná diaľnica alebo kyberpriestor.

Internet má aj svoje negatívne stránky, ako napríklad

 • komunikačný nástroj aj pre násilníkov, drogových dílerov, teroristov – prostredníctvom internetu je tažké rozoznať, či komunikujeme s obyčajným človekom ako ste vy alebo s nejakým násilníkom apod.
 • jednoduchšie porušovanie autorských práv – kopírovanie textov, hudby, videa, grafiky, hier, filmov, fotografií bez súhlasu ich autorov,
 • anonymita – internet zaisťuje anonymitu každému používateľovi, takže mnohokrát nevieme, s kým skutočne komunikujeme. Anonymita sa odkrýva u našich priateľov, ktorých poznáme z reálneho života a stretávame sa s nimi aj na internete. Túto anonymitu využívajú hlavne teroristi na prípravu útokov, posielajú si správy vo forme navrstených obrázkov, ktoré vedia dešifrovať iba oni. Aj na chate si môžete písať s človekom, ktorého pokladáte za „priateľa“ a pritom je to v skutočnosti nejaký násilník.

História internetu

 • v roku 1964 zverejnila americká spoločnosť RAND návrh siete, ktorá nemala žiadny centrálny uzol, pretože všetky uzly boli rovnocenné. Celá sieť bola navrhnutá tak, že ak by zlyhal jeden uzol, zvyšok siete by dokázal pracovať ďalej,
 • tento návrh financovala americká spoločnosť ARPA, ktorá v roku 1969 nainštalovala prvý uzol a danú sieť nazvala Arpanet. V roku 1971 mala už 15 uzlov a stala sa veľmi obľúbenou medzi vedcami a študentami, ktorí ju využívali hlavne na komunikačné účely. Počas 70. rokov 20. storočia táto sieť prekročila hranice USA, čiže sa stala medzinárodnou sieťou s názvom Internet (Inter = medzinárodná, net = sieť).
 • v roku 1991 vznikol World Wide Web (WWW), teda štandard pre prenos hypertextových a grafických informácií. Práve vďaka WWW stránkam sa internet stal prístupný nielen pre vedcov a počítačových expertov, ale aj pre užívateľov, ktorí počítačom moc rozumieť nemusia.

Ako funguje internet

 • všetky počítače, ktoré ponúkajú nejaké informácie, teda serveri, sú medzi sebou určitým spôsobom prepojené a každý má v internete rovnocenné postavenie,
 • každý server tvorí jeden uzol, ktorý má rovnaký význam, ako iný uzol kdekoľvek v internete,
 • skutočnosť, že neexistujú nadriadené a podriadené servery, má vplyv na veľkú stabilitu a na spoľahlivosť fungovania celého internetu – ak by zlyhal jeden uzol, zvyšok siete by dokázal pracovaťďalej cez iný uzol.

schema-pripojenia1

Čo internet ponúka

 • elektronická pošta
 • informácie
 • zábava
 • diskusné skupiny
 • chat
 • programy
 • online nakupovanie

Poskytovateľ služieb pripojenia k internetu – (ISP – Internet Service Provider) je firma, ktorá vám za určitý poplatok alebo zadarmo umožní pripojenie k internetu.

Možnosti pripojenia k internetu:

 1. Telefónnou linkou cez analógový modem – stále ešte pretrvávajúci, ale rýchlostne nevyhovujúci spôsob pripojenia, v súčasnosti ho nahrádzajú modernejšie typy pripojenia,
 2. ISDN – ide o kvalitnejšiu telefónnu linku. K užívateľovi sú prepojené dva dátové kanály – jeden pre hlasovú službu a druhý pre dátový prenos s rýchlosťou 64kb/s. Pripojenie k internetu sa prevádza opätovným vytáčaním a je finančne náročnejšia, ale lacnejšia ako 24hod. pevná linka,
 3. obdobou ISDN je kvalitnejší typ pripojenia po telefónnej linke – ADSL,
 4. Pevnou linkou – ide o špeciálny „kábel“ zavedený od servera priamo k užívateľovi, tento typ pripojenia je vhodný pre firmy a tých, ktorí potrebujú byť pripojení na internet kedykoľvek a mať zaručenú priaznivú prenosovú rýchlosť,
 5. Rádiovým pripojenímmikrovlnné spoje – ide o pripojenie vzduchom, prípadne rádiovým prenosom. Užívateľ má prístup k internetu 24 hodín denne, nevýhodou sú zriedkavé výpadky spojenia. Rádiové spojenie je obmedzené vzdialenosťou poskytovateľa a užívateľa internetu a prekážkami v teréne,
 6. Wi – Fi – typ bezdrôtovej rádiovej komukácie pre vysokorýchlostné pripojenie. Počítače užívateľov sú vybavené Wi-Fi kartou alebo Wi-Fi USB zariadením a pripájajú sa k tzv. prístupovému bodu (Access point), čo je v podstate anténa, ktorá sa prostredníctvom siete poskytovateľa služby pripája do internetu,
 7. Káblovou televíziou – nutnosťou je tzv. káblový modem a prenos dát je pomerne rýchly,
 8. Mobilným telefónom – alternatívna metóda pripojenia k internetu,
 9. Jednosmerným satelitným pripojením – jedná sa o neobyčajne rýchle pripojenie k internetu. Dáta sú jednosmerne prijímané prostredníctvom satelitu, ale posielané musia byť jednou z tradičných „ciest“ (modemom, pevnou linkou atď.). Nevýhodou sú vysoké finančné náklady.

formy-pripojenia

Identifikácia servera v internete

IP adresa – číselná adresa každého počítača v internete, ktorá sa skladá zo štyroch čísel oddelených bodkou, napr. 192.165.88.13, kde každé číslo môže byť od 0 do 255 a každý počítač má jedinečnú IP adresu.

Doménová adresa – číselná IP adresa je pre bežného používateľa tažko zapamätateľná, preto ku každej číselnej adrese existuje aj tzv. Doména alebo adresa v textovom tvare (napr.www.google.com).

Doména prvej úrovne (tzv. TOP LEVEL DOMAIN) – je pevne definovaná – com, org, net, edu, sk a podľa nej môžme rozoznať, či patrí štátu, škole, organizácii apod.

DNS – je systém, ktorý prevádza číselnú (IP) adresu na zrozumiteľnú textovú (doménovú) a naopak.

URL – (uniform resource locator) – jedinečná adresa každej webovej stránky, ktorá začína písmenami http (hypertext transfer protocol) a obsahuje názov webovej stránky.

url

Proxy server

Jedná sa o počítače, ktoré plnia funkciu prostredníka medzi internetom a lokálnou sieťou. Proxy server je server, ktorý je pripojený do internetu a poskytuje ho všetkým uživateľom v lokálnej sieti. Pokiaľ nejaký počítač v sieti potrebuje načítať informácie, pošle požiadavku proxy serveru a ten požadované informácie stiahne z internetu a poskytne ich pracovnej stanici. Výsledkom je, že k internetu je fyzicky pripojený iba jeden počítač (proxy server), ale používať ho môžu všetci používatelia lokálnej siete.

Funkcie proxy servera:

 • nastavenie obmedzenia pre konkrétne stránky – užívateľ si nebude môcť prezerať tie stránky, ktoré administrátor proxy servera zakázal,
 • maximálna veľkosť stiahnutých dát – za dané obdobie môže užívateľ stiahnuť len obmedzené množstvo dát,
 • právna štruktúra – dá sa nastaviť, aby mohli internet prehliadať iba prihlásení užívatelia, ktorým budú dopredu nadefinové služby, ktoroé môžu využívať,
 • auditing – možnosť presne sledovať kedy, kde, ako dlho a na akých stránkach užívateľ trávil čas, všetky tieto informácie sa zaznamenávajú do súboru a kedykoľvek sa môžu zobraziť.

Firewall alebo ochrana siete

Jedná sa o ochranu medzi internetom a vnútornou lokálnou sieťou – ide o bezpečnostnú „stenu“ medzi vonkajškom a vnútrajškom. Je potrebné si uvedomiť, že akonáhle ste pripojení do internetu, aj celý internet je prístupný k vám a zároveň vaša sieť je prístupná celému internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku dát, útoku hackerov, crackerov apod. Preto sú na serveroch inštaované firewally, ktoré chránia prietok dát medzi sieťou a internetom.

firewall

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Animácie

Program MS PowerPoint nám ponúka animovať jednotlivé objekty na snímke.

Animácia znamená:

 • pridanie vizuálnych efektov (začiatok, zvýraznenie, koniec)
 • pridanie zvukových efektov (začiatok, zvýraznenie, koniec)
 • pridanie trasy pohybu objektov po snímke
 • načasovanie jednotlivých objektov (začiatok, trvanie objektu, koniec)

Vlastné animácie nájdeme cez hlavné menu Prezentácia -> Vlastné animácie

Na pravej strane pracovnej plochy sa nám otvorí okno s vlastnými animáciami

V prezentácií si označíme kliknutím objekt (text, obrázok, nadpis, …), na ktorom chceme nastaviť animáciu. Potom sa nám automaticky aktivuje tlačidlo .

Po kliknutí na tlačidlo Pridať efekt sa nám rozbalí ponuka efektov:

Túto ponuku môžeme ďalej rozkliknúť:

Tu si môžeme zvoliť efekt podľa našich predstáv.

Pridáne animácie na jednotlivých objektoch sú označené šedým štvorčekom. Čísla v štvorčeku označujú poradie vykonávania animácií.

Objekty, ktoré nemajú priradenú animáciu, sa zobrazia okamžite po spustení snímky.

Na každej animácií si môžeme nastaviť efekty:

 • spustenie efektu
 • rýchlosť
 • smer
 • zmeniť poradie efektov

Úloha: Skúste vytvoriť jednoduchú prezentáciu (4 – 5 snímok), kde si vyskúšate jednotlivé animácie.

ClipArt, Obrázky, WordArt

Množstvo kníh, časopisov, letákov je ilustrovaných. Program MS Word nám umožňuje obohatiť text o rôzne obrázky, fotografie, grafy a iné kresby.

Máme dve možnosti vkladania obrázkov do programu MS Word.

Prvou možnosťou je vložiť ClipArt. ClipArt je vlastná galéria obrázkov Wordu, ktoré môžeme upravovať, meniť ich veľkosť, farby…

ClipArt vložíme cez hlavné menu Vložiť -> Obrázok -> ClipArt alebo na paneli nástrojov cez tlačidlo .

V pravej časti programu MS Word sa nám otvorí okno, kde si zadáme kľúčové slovo, napr. počítač, ktoré chceme hľadať a potvrdíme OK. Následne sa vyhľadajú všetky obrázky počítača.

Následným kliknutím na obrázok, ktorý sme si vybrali, sa nám zobrazí na pracovnej ploche, kde si môžeme upraviť jeho veľkosť aj umiestnenie.

Druhou možnosťou je vložiť obrázok, ktorý máme uložený v pamäti PC, alebo ktorý vyhľadáme na internete a následne si ho uložíme do PC a vložíme do nášho textového dokumentu.

Vkladanie obrázkov zo súboru urobíme cez hlavné menu Vložiť -> Obrázok -> Zo súboru alebo cez tlačidlo na paneli nástrojov.

Otvorí sa nám dialógové okno, kde si zvolíme miesto, kde je uložený náš obrázok, vyberieme ho a klikneme na Vložiť.

Následne sa nám vloží obrázok do dokumentu a môžeme ho upravovať.

Pri úprave obrázkov by sa nám po označení obrázka ľavým kliknutím myšky na obrázok mal automaticky otvoriť Panel s nástrojmi Obrázok.

Ak by sa náhodou panel s nástrojmi Obrázok neotvoril, vyvoláme ho kliknutím pravého tlačidla myšky na obrázok a vyberieme ponuku Zobraziť panel s nástrojmi Obrázok.

Panel s nástrojmi obrázok obsahuje nasledujúce tlačidlá:

slúži na vloženie obrázku do dokumentu

slúži na zmenu farby obrázka – automatická farba, odtieň sivej, čierna a biela, vyblednutá farba

slúži na zvýšenie kontrastu

slúži na zníženie kontrastu

slúži na zvýšenie jasu obrázka

slúži na zníženie jasu obrázka

slúži na orezanie obrázka, vyrezanie časti, ktorú chceme, príp. nechceme

slúži na otočenie obrázka o 90 stupňov doľava

slúži na orámovanie obrázka s výberom štýlu čiary

slúži na kompresiu obrázkov

slúži na zalamvanie textu pred textom, za textom, rovno s textom atď

slúži na formátovanie obrázka – veľkosť, rozloženie, farby a čiary

slúži na nastavenie priehľadnej farby obrázka

slúži na vynulovanie predtým nastavených formátovaní obrázka

WortArt

WordArt predstavuje galériu štýlov textu, ktoré môžete pridať do dokumentov a vytvárať dekoratívne efekty, ako napríklad tieňovaný alebo zrkadlový text.

Program Microsoft Office PowerPoint 2007 umožňuje konverziu existujúceho textu na objekt WordArt.
Text WordArt je možné meniť ako ľubovoľný iný text v tvare.

Keď chceme pridať do dokumentu WordArt, v programe Microsoft Word 2003, urobíme tak nasledujúcim spôsobom:

1. klikneme v hlavnom menu na položku Vložiť

2. vyberieme Obrázok

3. otvorí sa nám ďalšia ponuka, kde nájdeme priamo WordArt

vlozit-wordart

Otvorí sa nám WordArt Galéria, kde si môžeme vybrať vzor WordArtu, ktorý chceme použiť.

wordart-galeria

Kliknutím si vyberieme vzor a stlačíme tlačidlo OK. Otvorí sa nám okno, kde môžeme napísať text, ktorý sa zobrazí ako WordArt a tento text si môžeme formátovať – zmeniť štýl písma, nastaviť veľkosť, formát písma (B, I, U).

wordart-nastavenie

Opäť klikneme na tlačidlo OK a zobrazí sa nám v dokumente WordArt.

wordart-informatika

Pre Microsoft Word 2007 platí nasledovné použitie WordArtu:

1. na záložke Insert / Vložiť klikneme na WordArt, kde sa nám zobrazí ponuka galérie WordArtu

wordart2007

2. po zvolení vzoru WordArtu sa nám otvorí okno, kde si nastavíme text, štýl písma, veľkosť a formát písma, ktoré bude zobrazené ako WordArt

wordart2007-nastavenie

3. po nastavení jednotlivých prvkov stačí kliknúť na tlačidlo OK a WordArt sa nám zobrazí v dokumente

wordart2007-informatika

Automatické tvary

Rôzne hviezdy, bubliny s textom vložíme príkazom Vložiť -> Obrázok -> Automatické tvary, ktoré sú súčasťou panela s nástrojmi Kreslenie.

Word nám ponúka niekoľko kreslených obrázkov, ktorými môžeme doplniť text. Práca s nimi je veľmi jednoduchá.

Sú to:

 • čiary
 • základné tvary
 • plné šípky
 • vývojové diagramy
 • hviezdy

automaticke-tvary


Úloha: Nakreslite podobný obrázok s využitím ClipArtu, WordArtu a automatických tvarov.

semafor

Prechod medzi snímkami, efekty

Už vieme pridávať nové snímky, vložiť do nich text, obrázok a nastaviť si jednotnú predlohu snímok.

Skúsme teraz použiť prezentáciu, ktorú ste vytvorili na základe vami nastavenej predlohy a skúsime do nej vložiť niektoré prechody, schémy animácií a efekty.

Efekty

Pre nastavenie vlastného pozadia môžeme použiť cez hlavnú ponuku Formát -> Pozadie nastavenie vlastného pozadia. Po rozkliknutí šípky pod výplňou pozadia sa nám rozbalia ďalšie farby a efekty výplne, kde si nastavíme pozadie podľa našich predstáv.

Samozrejme nastavenie snímok môžeme urobiť cez Formát -> Návrh snímky, kde nájdeme nám už známe ( z predchádzajúceho článku) šablóny návrhov a farebné schémy.

Schémy animácií

Pre nastavenie zobrazovania objektov na snímke nám slúžia schémy animácií. K nim sa dostaneme cez hlavné menu Prezentácia -> Schémy animácií alebo cez Formát -> Návrh snímky a po otvorení okna v pravej časti pracovnej plochy klikneme na Schémy animácií.

V pravej časti sa ním otvoria schémy animácií, ktoré nám ponúka program MS PowerPoint. Po kliknutú na ktorúkoľvek schému animácie sa nám zobrazí ukážka. Takto sa môžeme preklikávať medzi jednotlivými schémami a vybrať si podľa našich predstáv.

Ak chceme niektorú schému animácie použiť na všetkych snímkach, dole, pod oknom, kde vyberáme animácie, klineme na tlačidlo Použiť na všetky snímky.

Prechod snímky

Pre nastavenie prepínania (preklikávania) sa medzi jednotlivými snímkami môžeme jednotlivé prechody snímok. Je to možné cez hlavné menu Prezentácia -> Prechod snímky.

V pravej časti pracovnej plochy sa nám otvorí okno s prechodmi snímok. Klikaním na jednotlivé prechody sa nám automaticky zobrazuje ukážka daného prechodu.

Pod ponukou prechodu snímok sa nachádza ešte úprava prechodu. Tu si môžeme nastaviť rýchlosť, zvuk, prechod na ďalšiu snímku – kliknutím myšou alebo automaticky po niekoľkých sekundách (minútach).

Na konci sa nachádzajú tlačidlá Použiť na všetky snímky, kde daný prechod bude použitý na všetkých snímkach, ďalej tlačidlo Použiť a Prezentácie (spustenie prezentácie).

Úloha: Skúste vytvoriť prezentáciu, kde použijete prechod medzi snímkami a schémy animácií.