Úprava zvuku v programe Audacity

Citujme z oficiálneho zdroja: Audacity je voľne dostupný softvér, vyvíjaný skupinou dobrovoľníkov a distribuovaný pod GNU General Public License (GPL).

Program Audacity spadá do kategórie otvoreného softvéru (ang. open source software) a je určený na editáciu zvuku. Preto sa nazýva aj zvukový editor.

Rozhranie je naskutku jednoduché, preto si vysvetlíme len základné veci.

Na začiatku práce so zvukovým súborom a na jeho konci budeme často používať položku Súbor/File v hornej lište pracovného prostredia programu (obrázok nižšie).

Súbor/File ponuka

Potom je to ponuka šiestich ovládacích prvkov na posun dopredu/dozadu, prehratie zvukovej stopy, záznam novej zvukovej stopy, pauza a stop (obrázok nižšie).

Šesť ovládacích tlačidiel

Ak chceme upraviť celú zvukovú stopu, tak ju vyberieme pomocou Ctrl+A a potom pomocou na to vhodných položiek v lište zvolíme, čo so ňou chceme dosiahnuť.

Podľa § 28 autorského zákona môžeme v rámci vyučovania použiť časť diela, alebo krátke dielo bez súhlasu autora a bez poplatku na edukačné účely. To znamená, že môžeme v tomto prípade v rámci vyučovania použiť výsek ľubovoľnej hudobnej skladby. Samozrejme nemôžeme ju uverejniť na tejto stránke, lebo nemusí sekundárne slúžiť len na edukačné účely. Z tohto dôvodu je krátke dielo poskytnuté výhradne žiakom mojich tried v rámci riadneho vyučovania.

Niekoľko základných efektov Audacity

Otvoríme si úsek skladby pomocou Lišty – Súbor – Otvoriť (File – Open) a označíme ju pomocou Ctrl+A.

Prostredníctvom Lišty – Efekty (Efects) vyberieme efekt, ktorý chceme na označený úsek skladby použiť. Často sa môžeme stretnúť s týmito efektami:

  • Do stratena (ang. Fade Out) – koniec zvukovej stopy plynule zoslabuje až na jej konci nie je nič počuť.
  • Postupný nábeh (ang. Fade In) – plynulý nábeh zvukovej stopy z jej tichej fázy.
  • Odstránenie šumu – ak sa vo zvukovej stope nachádza nechcený šum, tento sa zredukuje na minimálnu mieru. Treba dávať pozor na množstvo dstráneného šumu, pretože niekedy sa odreže aj zvuk, ktorý už šumom nemusí byť.
  • Zosilniť – ak je skladba moc tichá alebo moc nahlas, môžeme ju upraviť o istý počet decibelov. Takto si napríklad môžeme vyladiť vlastnú kompiláciu, kde chceme docieliť rovnakú hlasitosť každej skladby.

Pridaj komentár