Mesačné archívy: február 2010

Tvorba grafov – čiarový graf

Vyrobiť graf zodpovedajúci získaným dátam nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, no nie je to ani vec náročná.

V tomto článku si povieme bližšie o grafe čiarovom – kedy sa používa, aké dáta znázorňuje a aký je medzi nimi vzťah.

Čiarový graf

Tento typ grafu vyjadruje zmenu hodnoty istej vlastnosti konkrétneho elementu tohto sveta. Napríklad: zmena ceny chleba:

 • cena – vlastnosť,
 • 11€ – hodnota,
 • chlieb – element.

Popíšeme si jednoduchý príklad v aplikácii MS Office Excel 2007.

Čiarový graf

V aplikácii MS Office Excel 2003 ho vložíme pomocou položky insert (vložiť) v hlavnom paneli. Tam vyberieme ponuku chart (graf) a vyberieme typ XY/Scatter (čiarový).

Aby sme videli aj nejaký výsledok, musíme mať k dispozícii dáta. Príklad: chlieb stál v prvý týždeň roku 2010 1€, v druhý týždeň 0,9€, v tretí týždeň 1,2€ a vo štvrtý týždeň 1,32€. Stručne:

 • 1. týždeň: 1€,
 • 2. týždeň: 0,9€,
 • 3. týždeň: 1,2€,
 • 4. týždeň: 1,3€.

Vyplňme tabuľku:

Tabuľka vývoja cien

A vložme graf pomocou vyššie spomínaného postupu:

Graf

Zmena farby čiary a viac údajových záznamov

Farbu čiary zmeníme jednoduchým pravým kliknutím na danú čiaru (v tomto prípade modrú) a z ponuky vyberieme format data series (formátovať rad údajov) a v okne, ktoré sa následne otvorí môžeme nastaviť farbu čiary.

Farbu čiary využijeme v tom prípade, ak máme viac záznamov. Napríklad k vývoju ceny chleba pridáme vývoj ceny múky.

 • 1. týždeň: 0,29€,
 • 2. týždeň: 0,32€,
 • 3. týždeň: 0,20€,
 • 4. týždeň: 0,40€.

Ceny chleba a múky

Existuje viac druhov čiarových grafov: percentuálny podiel ceny múky k cene chleba, ak aktuálna cena chleba v danom týždni je 100% alebo naopak. S tými sa ale v tejto chvíli nebudeme zaoberať.

S takto primitívne vytvoreným grafom môžeme neskôr ďalej pracovať a „vylepšiť ho“.

Napríklad môžeme pridať trendovú čiaru ceny:

trend

Alebo môžeme zmeniť celkový vzhľad grafu:

Vzhľad grafu

Úloha 1

Vytvorte čiarový graf vývoja ceny benzínu a nafty za všetky mesiace roku 2009. Ceny nájdite na internete, prípadne si ich vymyslite. Ceny budú v eurách.

Úloha 2

Vymyslite úlohu, ktorá bude popísateľná čiarovým grafom.

Úloha 3

Je výsledok volieb popísateľný čiarovým grafom? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Úloha 4

Vytvorte čiarový graf z údajov o historických cenách ropy. Jedná sa o prvú tabuľku Annual Average Domestic Crude Oil Prices 1946 – Present (priemerná ročná cena ropy od roku 1946 do súčasnosti). Prvý stĺpec je rok, druhý stĺpec je hodnota, tretí stĺpec je upravená cena.

Služby internetu

Základné internetové služby

1. Elektronická pošta – najčastejšie používaná služba. Každý klient má vlastnú schránku, ktorú môže využívať. Rôzne funkcie: čítanie, posielanie, odpovedanie, mazanie, nahlásanie spamu, prílohy,…
2. www – (world wide web) – najviac využívaná služba v internete spolu s e-mailom. Jedná sa o www stránky, ktoré sú zobrazené v prehliadači (Opera, Mozilla, IE, …) po zadaní danje adresy stránky do príkazového riadku. Napr. google.com, azet.sk, centrum.sk, youtube.com (video)

 • elektronické knihy (e-book) – mali by spojiť knižnice a prepisovať vybrané knihy z univerzitných knižníc a umiestňovať ich na web.
 • Internetový obchod – je veľmi podobný „kamennému obchodu“, ale rozdiel je v tom, že sa celý nákup odohráva vo virtuálnom prostredí. Vyberieme si tovar, prečítame si krátke informácie o tovare a ak si ho chceme zakúpiť, stačí kliknút na tlačítko kúpiť, prípadne ho vložíme do „nákupného košíka“, vyplníme adresu a o ostatné sa postará e-obchodník. Výhody – zákazník nemusí nikam chodiť, rýchlosť nákupu a dodania tovaru (pri veľkej vzdialenosti), … Nevýhody – podvody, neaktuálnosť ponúkaného tovaru, …
 • elektronické bankovníctvo – užívateľovi je priradené prihlasovacie meno a heslo, cez ktoré sa prihlási do banky, do jej virtuálnej časti a môže platiť účty, posielať peniaze, pozrieť si transakcie na účte bez toho, aby musel ísť do „kamennej“ banky. Pri komunikácií s bankou cez internetový prehliadač je potrebné mať nainštalovaný tzv. Bezpečnostný certifikát, ktorý si vygeneruje s pomocou banky. Zabezpečenie komunikácie prebieha cez kryptovacie protokoly.
 • spravodajské denníky – pravda.sk, sme.sk, bleskovky.sk, …
 • videonahrávky – youtube.com, videojug.com, …
 • internetové rádiá – jemnemelodie.sk, expres.sk, …
 • internetové televízie – sme.sk, www.markiza.sk, www.joj.sk, www.ta3.com,
 • osobné stránky
 • vyhľadávacie služby (google.sk, yahoo.com, …)
 • katalógy (zoznam.sk, centrum.sk, …)

3. Chat systémy

Jedná sa o službu, kde komunikuje veľké množstvo ľudí v reálnom čase.
●    pokec.sk
●    irc (jeden z prvých komunikačných systémov, google – irc)
●    ICQ (diskusia v dvojiciach, nevidíme, čo píšu ostatní ostatným)

Vyhľadávanie na internete

Internetové vyhľadávače – sú to vysoko výkonné servery s veľkou kapacitou diskov, na ktorých sú uložené databázy obsahu webových stránok. Vyhľadáva sa pomocou kľúčových slov.

Na vyhľadávanie slúžia:

 1. internetové katalógy – hierarchicky usporiadaný zoznam odkazov na www stránky. Na rozdiel od vyhľadávačov sú do týchto katalógov zadávané ručne, obsah je kontrolovaný a zároveň sú kategorizované.
  1. zoznam.sk,
  2. centrum.sk,
  3. szm.sk (szm.com),
  4. azet.sk,
  5. surf.sk
  • výhody – presná kategorizácia informácií
  • nevýhody – zaznamenaných stránok je veľmi malý oproti automatickým systémom
 2. vyhľadávače – fungujú na základe fulltextového vyhľadávania, tzn., že používateľ zadá kľúčové slovo, ktoré chce vyhľadať a daný vyhľadávač prehľadá všetky dostupné informácie a zobrazí odkazy, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo
  1. google.sk, google.com (google ma 800 000 serverov, na ktorých vyhľadáva informácie)
  2. yahoo.com
  3. live.com
  • fulltextové vyhľadávanie – nevyhľadáva sa na základe kategórií, ako v katalógoch, ale sa preverí celý text (aj nepodstatné informácie) a vyhľadáva sa v tomto celom texte. Stránka je akoby rozobratá po jednotlivých slovách. Tie slová sú potom vyhľadávané.

Príklad

Vyhľadávanie informácií – zadá sa kľúčové slovo. Môžeme používať aj logické operátory : +, -, and, or, pomlčka, „“,.  Ako presne napíšeme dotaz, tak budeme úspešný pri vyhľadávaní. Je lepšie nájsť menej, ale kvalitnejšie informácie, ako veľa a menej kvalitných.

Väčšinou sú prvé tie, ktoré obsahujú najpresnejšie kľúčové slovo.

Stĺpce, sekcia

Rozdelenie textu na stĺpce nájdeme v rôznych časopisoch, v novinách, v slovníkoch, encyklopédiách, v telefónnych zoznamoch a pod.

Členenie textu do stĺpcov

Text do stĺpcov môžeme rozdeliť tlačidlom  , ktoré nájdeme na paneli nástrojov. Môžeme zvoliť najviac 4 stĺpce s rovnakou šírkou.

Viac nastavení pre stĺpce môžeme zvoliť príkazom Formát -> Stĺpce.

Otvorí sa nám okno, ktoré nám ponúka nastavenia počtu stĺpcov, šírku stĺpcov, čiaru medzi stĺpcami, rovnakú šírku stĺpcov.

Ak pred voľbou Stĺpce neoznačíme žiadny text, editor aplikuje formát stĺpcov na zvyšok dokumentu od daného miesta, kde stál kurzor.

Ak je dokument prázdny, text sa bude skladať zo stĺpcov od začiatku.

Ak označíme časť textu a zvolíme Stĺpce, editor preformátuje označený text do stĺpcov a tým vytvorí v dokumente sekcie (časti dokumentu).

Úloha: Vytvorte nasledujúci zoznam písiem programu MS Word, ktorý rozdelíte na dva stĺpce podľa predlohy:

Zlom stĺpca, stĺpcove bloky

Stĺpce sa napĺňajú textom postupne. Až keď sa vyplní celý jeden stĺpec na strane, potom kurzor prejde do ďalšieho stĺpca. Ak chceme predčasne ukončiť niektorý stĺpec, vložíme zlom stĺpca cez Vložiť -> Prerušenie.

Pri označení textu sa automaticky inverzne označujú riadkové bloky. Možno budeme potrebovať označiť stĺpcový blok. Stačí, keď pri označovaní podržíme kláves Alt.

Úloha: Nastavte veľkosť strany na formát A5 na šírku a rozdeľte ju na dva stĺpce. Napíšte podobný text podľa predlohy.

uloha1

Grafy, vzorce

Grafy

Údaje v tabuľkách sa dajú vhodne prezentovať vo forme grafov. Grafy prispievajú k názornému zobrazeniu vzájomnej závislosti v tabuľkách.

Graf znázorňuje závislosti jedného alebo viacerých typov údajov od vybraného typu údajov.

Postup vytvárania grafu

1. Musíme mať pripravenú tabuľku, z ktorej údajov chceme vytvoriť graf.

2. V dokumente si nastavíme kurzor na miesto, kde chceme mať umiestnený graf.

3. Príkazom Vložiť -> Obrázok -> Graf vložíme do dokumentu graf spolu so vzorovým údajovým listom.

4. V okne s ukážkovými údajmi nahradíme údaje našimi vlastnými údajmi z tabuľky (vložením alebo skopírovanám tabuľky).

5. Graf sa automaticky aktualizuje.

Úprava grafu

Po vložení grafu môžeme graf upravovať a meniť voľbami v hlavnej ponuke Graf. Tu môžeme napr. zmeniť stĺpcový graf na koláčový, spojnicový a pod.

Zmeny môžeme vykonať aj cez pravé tlačidlo myši na ľubovoľnú oblasť grafu, vyvoláme kontextovú ponuku, ktorá sa týka: názvu grafu, popisov osí, legendy, údajových radov, stien grafov a pod.

Úloha1: Vytvorte tabuľku a graf, ktorá bude obsahovať prehľad známok z predmetov MAT, SJL, AJ, INF, TV vo Vašej skupine.

Úloha 2: Otvorte súbory uvedené v zozname nižšie a vytvorte grafy podľa predlohy.

Vzorce

Pre vkladanie vzorcov, rovníc, ktoré často používame na matematike, fyzike a pod. máme k dispozícií nástroje v programe MS Word.

Cez hlavnú ponuku Vložiť -> Objekt vyvoláme dialógové okno, kde vyberieme typ objektu Editor rovníc 3.0 alebo Microsoft Equation 3.0 a potvrdíme tlačidlo OK.

Tento editor rovníc nám umožňuje písať vzorce, rovnice, zložité výrazy a pod.

Pre prácu s editorom nám slúži panel s nástrojmi Rovnice.

V hornom rade sa nachádzajú  tlačidlá symbolov ako sú matematické operátory, relačné operátory, šípky, grécka abeceda.

V dolnom radešablóny pre písanie výrazov v zátvorkách, zlomkov, odmocnín, matíc atď.

Úloha1: Vyskúšajte vytvoriť nasledujúce výrazy:

Úloha2: Vytvorte vzorce uvedené v nasledujúcom súbore: rovnice (.doc).