Mesačné archívy: apríl 2010

Riziká informačných technológií

Počítačový vírus

Je program, ktorý dokáže sám seba kopírovať. Poškodzuje programy a údaje v počítači.

Najjednoduchší vírus hneď po spustení prepíše niektorý súbor a tým sa odhalí alebo na monitore zobrazí neobvyklú správu. Iné zostávajú v pamäti PC a čakajú na splnenie niektorej podmienky (napríklad na spustenie programu).

Nebezpečné vírusy postupne upravujú dáta v počítači, prípadne vymažú pevný disk.

Malware (z ang. malicious software)

Je označenie pre škodlivý softvér. Patria sem vírusy, červy, trójske kone, spyware a adware.

Malware sa do počítača dostáva najmä cez internet pri prezeraní škodlivých stránok, ktoré nemajú dobre zapezpečený systém.

Počítačový červ

Červ sa pokáže šíriť aj sám pomocou počítačovej siete. Pokúša sa pripojiť na každý počítač v počítačovej sieti cez slabo zabezpečené miesto. Následne sa na počítači aktivuje a znovu sa pokúša šíriť ďalej do ďalších PC.

Trójsky kôň

Taktiež sa používa označenie trojan. Je to program, ktorý vykonáva deštrukčnú činnosť, pričom sa skrýva za „užitočnú“ činnosť. Od počítačového vírusu alebo červa sa odlišuje tým, že sa ďalej nerozširuje.

Spyware (z ang. špehovací tovar)

Je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša vyšpehovať citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Získané dáta potom posiela tretej strane a my strácame dôležité dáta.

Adware (z ang. advertising-supported software)

Označenie pre akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na PC po svojej inštalácií.

Spam

Označenie pre nežiadúcu poštu, ktorá obsahuje reklamu. Táto pošta sa šíri automaticky (zbierajú sa adresy po internete) alebo je posielaná zámerne (napr. firmy).

Ochrana pred vírusmi a nežiadúcou poštou

Realizuje sa to prostredníctvom antivírusových programov.

Antivírusový program slúži na lokalizáciu, odstránenie a napravenie škôd spôsobených vírusom. Aktualizujú sa niekoľkokrát za deň. Napr. NOD32, AVG, SpyBod Search&Destroy, …

Taktiež platí:

 • zálohovať všetky svoje údaje
 • zabezpečiť svoj PC pred neoprávneným prístupom
 • nenavštevovať nebezpečné stránky (hlavne tie, ktoré nepoznáme)
 • neotvárať neznáme e-maily a prílohy
 • neotváraťwebové stránky, ktoré sa nedajú identifikovať z názvu domény

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Netiketa a bezpečnosť na internete

Netiketa

Netiketa je súhrn pravidiel, ktorých dodržiavaním si udržíme status slušného človeka vystupujúceho online. Dá sa to povedať aj tak, že sa nemôžeme spoliehať na anonymitu internetového sveta, pretože človek je vždy ľahko vystopovateľný.

Práve anonymita sa podpisuje na tom, že mnoho ľudí sa v internetových diskusiách správa vulgárne, ba priam až nepríjemne voči druhým ľuďom.

Netiketa je pôvodne anglicky písaný dokument, ktorý určuje relatívne veľký rozsah pravidiel od bežných ľudí až po administrátorov. Vychádza pritom zo všeobecne uznávaných noriem, na ktoré si ľudia vo virtuálnom svete zvykli, a ktoré považujú za žiadúce a morálne zdravé.

Pravidlá slušného správania sa v internete:

 • Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To čo anonymne napíšeme stroju by sme možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí
 • Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete
 • Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom
 • Majte ohľad k druhým. Nie každý má superrýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajme teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy
 • Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za svoje prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijeme prácu iných, mali by sme spomenúť ich autorstvo
 • Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“
 • Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajme sa tak, ako by sme chceli, keby niekto iný našiel našu poštu…
 • Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov
 • Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou
 • Nešírte reťazové listy a poplašné správy HOAX typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním spomaľujete internet. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné
 • Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné a nezákonné
 • Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý
Vyššie spomínané body sú doslova citované z http://sk.wikipedia.org/wiki/Netiketa.

Autorský zákon a internet

Aj napriek tomu, že internet ponúka obrovské možnosti a obsah je dostupný širokým masám, nie je dovolené s ním narábať, ako sa každému zachce.

Zákon upravujúci tieto predpisy sa volá Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (PDF, 144 KB), skrátene aj autorský zákon. Citácia z neho:

Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo.

Napríklad ak si prečítate nejaký článok a zapáči sa vám, nie je dovolené skopírovať ho a prilepiť si na svoju webovú stránku. Tým sa porušuje práve autorský zákon. Alebo sťahovanie obrázkov z internetu a ich uverejňované bez uvedenia autorstva.

Pri tom odhalenie je dnes už veľmi jednoduché. Napríklad na to slúži aj služba TinEye.com. Hľadanie kopírovaných textov je tiež možné napríklad pomocou Google.

Bezpečnosť na internete

Ako správanie, tak aj bezpečnosť majú isté pravidlá vo svete internetu. Zdanlivá sloboda láka k menšej opatrnosti. V internetovom priestore číhajú na človeka rôzne lákadlá, ktoré nie vždy vedú k príjemným zážitkom. Jedným z mnohých môže byť aj infikovanie počítača vírusmi, čo nemusí vždy dopadnúť najlepšie. Preto je dôležité mať okrem dobrého softvérového vybavenia aj znalosť, ako sa správať, aby ohrozenie bolo čo najmenšie.

Na človeka nečakajú vo svete online len nebezpečenstvá vo forme technických záležitostí (vírusy, trójske kone, červy, …), ale samozrejme aj nebezpečenstvá vo forme sociálneho kontaktu. Napríklad na Pokeci s človekom môže komunikovať násilník a nikto o tom ani nevie.

Pre základný bezpečný pohyb online svetom môže polsúžiť nasledujúcich niekoľko bodov:

 • osobné údaje neposkytujte neznámym ľuďom,
 • heslá a prihlasovacie údaje si chráňte starostlivo mimo internet (najlepšie v hlave) a neposielajte ich e-mailom,
 • heslo pravidelne meňte,
 • rozprávajte sa otvorene o problémoch na internete s priateľmi, súrodencami, rodičmi, učiteľmi, policajtami, …,
 • nešírte nelegálny obsah (softvér, hudbu, filmy, …).

Používanie internetu je bezpečné, pokiaľ si budete pamätať tieto tri základné pravidlá:

 1. Chráňte svoj počítač
 • Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.
 • Používajte antivírusový program.
 • Používajte firewall.
 • Robte si záložné kópie dôležitých súborov.
 • Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.

2. Chráňte seba

 • Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie
 • Myslite na to, s kým sa rozprávate.
 • Pamätajte na to, že nie všetko je
  hodnoverné a že nie každý, s kým sa  stretnete na internete, je čestný

3. Dodržiavajte pravidlá

 • Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete.
 • Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online.

Ako zistiť, či niekto nezneužíva vaše meno

Zadajte svoje meno a priezvisko do vyhľadávania Google a prelistujte si výsledky. Niekto možno zostane prekvapený, čo všetko sa o ňom píše online.

Zdroje:

Neinteraktívna komunikácia – elektronická pošta

Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. To znamená,že vypovedané alebo vyslané informácie jednou osobou sa dostanú k poslucháčovi, či adresátovi až po istom čase.

Elektronická pošta skrátene e-pošta (e-mail) je nastroj na neinteraktívnu komunikáciu používateľov internetu. Komunikácia pomocou e-pošty prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú.

E-mail – elektronická pošta

 • z akéhokoľvek miesta na svete môže každý človek nadviazať kontakt s ďalším človekom alebo skupinou osôb na inom mieste planéty,
 • komunikácia je rýchla, lacná a pružná,
 • pre komunikáciu prostredníctvom e-mailu je potrebné mať vytvorenú e-mailovú schránku,
 • e-mailovú schránku nám vytvorí provider (poskytovateľ internetového spojenia) servera alebo si ju môžme vytvoriť zadarmo na tzv. Freemailových službách (centrum.sk, azet.sk, post.sk, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, … ),
 • e-mailová schránka je priestor na disku vyhradený na príjem a odosielanie správ,
 • každá e-mailová schránka musí mať určitú emailovú adresu.

Vysvetlenie e-mailovej adresy:

janko.hrasko@centrum.sk

 • janko.hrasko – názov schránky alebo meno užívateľa, ktorý používa túto schránku. Užívateľ si meno určuje sám. Použiť sa môžu písmená bez diakritiky, a čísla. Užívatelia si ako názov schánky volia meno alebo prezývku,
 • @ – slúži na oddelenie názvu schránky od názvu servera, na ktorom má užívateľ umiestnenú schránku,
 • čiže zjednodušene povedané – Janko Hraško má vytvorenú schránku na centrum.sk

Spôsoby práce s e-mailom

 1. prostredníctvom internetového rozhrania – všetky operácie s e-mailom sa odohrávajú on-line na internetových stránkach. Výhodou je, že poštu môžeme čítať kdekoľvek, kde je počítač pripojený k internetu. Naopak nevýhodou je, že e-mail nemáme pod kontrolou, pretože všetko je uložené na serveri, kde máme vytvorenú schránku, čiže všetky operácie vykonávame len keď sme on-line pripojený k internetu.
 2. pomocou poštového klienta – často používaný spôsob čítania pošty. Danú poštu si stiahneme zo servera a všetky operácie už prebiehajú na našom počítači. Avšak nemôžme pracovať s poštou kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu, ale len na vlastnom počítači, kde máme nainštalovaného poštového klienta.

Zásady pre tvorbu hesla (Password):

 • kombinácia náhodných písmen a číslic,
 • nie je vhodné používať mená osôb, dátumy narodenia, menín a podobne,
 • väčšia dĺžka hesla, nie 4 znakové a menej,
 • pravidelná obmena hesla,
 • neposkytovanie hesiel nikomu ďalšiemu.

E-poštová správa má podobnú štruktúru ako klasický list. Skladá sa z hlavičky a tela listu.

Hlavička e-poštovej správy

-plní úlohu obálky listu

-obsahuje tieto položky: KOMU(To): e-poštová adresa prijímateľa

Predmet(Subject): stručná charakteristika správy

Kópia(Cc): zoznam adries,na ktoré posiela kópiu

Skrytá kópia(Bcc): obsahuje zoznam adries, pričom jednotliví adresáti sa navzájom nevidia

Adresa e-poštovej správy

Má tvar : meno_adresáta@meno_počítača.

Aby sme mohli mať e-poštovú adresu, musíme mať pridelenú e-poštovú schránku na e-poštovom serveri. Túto e-poštovú schránku nám može prideliť škola,ak má  škola vlastný e-poštový server,alebo poskytovateľ internetových služieb,prostredníctvom ktorého sa pripájame na Internet.

Telo e-poštovej správy

Do tela píšeme samotný text. Ten sa obvykle skladá z oslovenia, samotnej správy a pozdravu s podpisom.

Práca s e-poštovou správou

*Pomocou e-poštového klienta môžeme poslať správu hocikomu,kto má e-poštovú schránku. Správu možeme poslať aj skupine používateľov. Ich e-poštové adresy uvedieme postupne za sebou (oddelíme ich čiarkami) v časti správy KOMU: Ak posielame správy tej istej skupine ľudí, oplatí sa vztvoriť si tzv. distribučný  zoznam, čo je zoznam ich e-poštových adries označený spoločným menom – prezývkou.

*Ak dostaneme správu, ktorú pokladáme za užitočnú,môžeme ju doplniť a poslať ďalej inému používateľovi(FORWARD).

*Ak odpovedáme na správu, nemusíme už písať jej adresu,stačí si vzbrať príkaz odpoveď (REPLY).

*Pri posielaní správ je užitočné  mať k dispozícii zoznam e-poštových adries osôb (address book) a prezývok, v ktorom môžu byť uvedené aj ďalšie údaje adresátov a naše poznámky.

Posielanie e-poštovej správy viacerým adresátom naraz

Jeden spôsob je, že do hlavičky správy uvedieme viac adresátov oddelených čiarkou.

Druhý a výhodnejší spôsob je uložiť  si zoznam adries pod vhodným menom alebo prezývkou(-nickname)do adresára. Napríklad zoznam adries ľudí, čo s nami chodia do triedy-školy, pod prezývkou Spolužiaci. Adresy vyučujúcich  pod nickom Profesori a podobne…

Potom pri posielaní správ stačí do hlavičky uviesť , namiesto vypisovania všetkých adries, len meno alebo prezývku.

Pridávanie súborov k správe

Ak potrebujeme poslať už vytvorené súbory (napr.obrázok, zvukový súbor , animáciu, sformátvoaný súbor s diakritikou a pod.),treba do hlavičky v položke Prílohy:(Attachments🙂 uviesť názov súboru a cestu k nemu.

Ak si nepamätáme, kde je súbor na disku umiestnený, zvolíme si v ponuke príkaz Pripojiť súbor..(Attach file..),v dôsledku čoho sa zobrazí dialógové okienko umožňujúce vyhľadať súbor.

Elektronický podpis(signiture)

Je text ,ktorý sa pridáva automaticky na koniec každej odoslanej správy.

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Výplň a sprej v Skicári

Úloha: Pre zopakovanie kreslenia geometrických tvarov v Skicári nakreslite podobného snehuliaka:

Program Skicár nám ponúka ďalšie nástroje, ktoré môžeme využiť pri kreslení obrázkov a objektov.

Výplň

Nástroj Výplň slúži na vyfarbenie / vyplnenie plochy, ktorú sme nakreslili.

Použitie nástroja Výplň:

1. na pracovnej ploche Skicára nakreslíme obrys objektu, alebo obrázka

2. klikneme na , vyberieme si farbu, ktorou chceme obrázok vyplniť a klikneme dovnútra obrázku, kde sa nám vyleje zvolená farba výplne

3. následne dokreslíme ostatné časti obrázka

Pozor: Pri používaní nástroja Výplň musí byť oblasť, ktorú vypĺňame uzavretá, inak sa farba vyleje po celej pracovnej ploche.

Úloha: Nakreslite obdĺžnik, ktorý rozdelíte na mozaiku čiarami a tie postupne vyplníte farbami.

Sprej

Nástroj Sprej funguje tak, že kreslí náhodné body v určitom okolí. Sprej vnáša do obrázka chaos, vďaka čomu vznikájú zaujímavé obrázky.

Pri použití nástroja Sprej postupujeme nasledovne:

1.  Klikneme na tlačidlo , čím si zvolíme nástroj Sprej. Na pracovnej ploche (na papieri) stlačíme ľavé tlačidlo myši a začneme sprejovať daný obrázok/objekt – napr. strom

2.  korunu stromu vyplníme dvomi otieňami nástroja Sprej

3. Dokreslíme konáre stromu a kmeň

Úloha: Nakreslite zasnežený strom pomocou spreja.

Úloha: Nakreslite guľu s tieňom pomocou elipsy a výplne.

Úloha: Nakreslite podobné útvary pomocou geometrických útvarov a výplne:

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Výber a schránka v Skicári

Výber

Nástrojom Výber môžeme presúvať časť obrázka alebo ho transformovať – zväčšiť, rotovať, skosiť. Pre prácu s nástrojom Výber musíme označiť časť obrázka, s ktorou chceme pracovať, čiže vybrať si výber.

Označenie časti obrázka:

Presunutie vybratej časti (výberu) obrázka:

Ak chceme, aby nám biele pozadie červenej gule neprekrývalo kocku, musíme si zapnúť priesvitný režim, ktorý sa nám zobrazí pri klinutí na výber pod panelom nástrojov:

nepriesvitný režim

priesvitný režim

Po zapnutí priesvitného režimu bude farba pozadia priesvitná:

Schránka

Schránka je miesto v pamäti, ktoré slúži na dočasné skopírovanie časti obrázka. Skopírovanú časť môžeme vybrať a vložiť do inehé obrázka a pod.

Schránku nájdeme v ponuke Úpravy:

Prácu so Schránkou popíšeme na príklade:

1. z obrázka označíme výberom časť s ceruzkou

2. klikneme na Úpravy a vyberieme Kopírovať

3. a opäť klineme na Úpravy a vyberieme Vložiť

4. vedľa pôvodného obrázka sa nám zobrazí jeho kópia, ktorú môžeme presunúť na ľubovoľné (nami zvolené) miesto

5. takto vytvoríme viac kópií ceruzky

Úloha: Nakreslite reťaz.

Začnite kreslením jedného krúžku reťaze.

Potom ho niekoľkokrát skopírujte a umiestnite na ľubovoľné miesto.

Úloha: Nakreslite motýľa.

Pravým kliknutím na výbere sa nám zobrazí ponuka, kde zvolíme príkaz prevrátiť alebo otočiť:

Najskôr nakreslíme polovicu tela motýľa pomocou úsečky a elipsy:

Vymažeme zbytočné čiary a vyfarbíme ho:

Dokreslíme farby na krídle motýľa:

Označíme polovicu motýľa výberom a skopírujeme ju. Potom ju preklopíme vodorovne kliknutím pravým tlačidlom do vybratej časti a výberom príkazu preklopiť vodorovne. Vznikne nám celý motýľ. Dokreslíme telo motýľa a hotovo.

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Mnohouholníky, krivky a text v Skicári

Mnohouholníky

V programe Skicár sa nachádza nástroj na kreslenie Mnohouholníkov 

Klinutím určíme vrcholy mnohouholníka a dvojkliknutím ukončíme kreslenie.

Aj pri mnohouholníkoch si môžeme zvoliť mnohouholníky s výplňou a obrysom

Úloha: Pokúste sa nakresliť podobné mnohouholníky:

Krivka

Nástrojom Krivka môžeme v Skicári kresliť krivé čiary, teda krivky, ktoré môžeme vytvarovať.

Klikneme na nástroj Krivka a najskôr nakreslíme rovnú čiaru, ktorú vytvarujeme a po jej druhom tvarovaní sa jej kreslenie končí.

Úloha: Pokúste sa nakresliť podobný obrázok podľa nasledujúceho postupu:

1. najskôr nakreslíme rovnú čiaru, ktorú vytvarujeme do takejto krivky

2. vytvorenú krivku skopíruje, vložíme na pracovnú plochu a pretočíme (prevrátime) vodorovne

3. dokreslíme ostatné tvary

4. nakoniec vyfarbíme

Úloha: Nakreslite blesk.

Úloha: Nakreslite vrecko s guľôčkami.

Text

Nástrojom Text vkladáme do obrázkov písmená. Farbu písma si nastavujeme na palete farieb.

Úloha: Nakreslíme ovečku a napíšeme text Ovečka.

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2