Architektúra PC

Počítačová architektúra – popisuje spôsob, akým treba jednotlivé súčiastky a komponenty prepojiť, aby celý počítač spoľahlivo a rýchlo pracoval.

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s počítačmi, ktoré majú von Neumannovu architektúru (pomenovaná podľa vedca Johna von Neumanna).

Sú pre ňu charakteristické tieto vlastnosti:

 • počítač sa skladá z procesora, pamäte a vstupno-výstupných zariadení;
 • program je uložení v pamäti počítača;
 • procesor vykonáva inštrukcie programu postupne;
 • údaje sa spracovávajú v dvojkovej sústave.

Procesor (CPU – Central Processing Unit)

 • Je to “mozog” počítača;
 • riadi činnosť ostatných častí počítača;
 • spracováva jednotlivé inštrukcie, prevádza výpočty a riadi tok dát celým systémom;
 • sú to až desiatky miliónov operácií za sekundu;
 • každá nová generácia procesorov je výkonnejšia ako generácia predtým (Intel Pentium 4 > Intel Pentium III.);
 • rýchlosť procesora je jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich rýchlosť počítača (čím rýchlejší je procesor, tým rýchlejší je celý PC);
 • rýchlosť procesora sa udáva v GHz (v starších PC v MHz);
 • najčastejšie sa používajú procesory firmy Intel, AMD a VIA.

Typy procesorov:

 • Intel Pentium
 • Intel Celerom
 • AMD Athlon
 • AMD Duron
 • VIA Cyrix

Obr.1: Procesor (zdroj)

Pamäť

Pamäť počítača je miesto, kde sa ukladajú rozličné druhy údajov – napríklad programy, obrázky, texty, tabuľky atď. Údaje môžeme do pamäte zapisovať a môžeme ich z pamäte čítať.

Existujú rôzne typy pamäte:

 • ROM
  • pevný disk (Harddisk)
  • kompaktný disk (CD)
  • DVD

cp2-duo-q6600-main1

Obr. 2: pevný disk (HDD) (zdroj)

 • RAM

cp2-duo-q6600-main2

Obr. 3: pamäť RAM (zdroj)

ROM (ang. Read Only Memory = pamäť iba na čítanie) je trvalá pamäť a jej obsah ostáva uložený aj po vypnutí počítača. V počítačoch sa využívajú pamäte ROM napríklad na to, aby sa po zapnutí počítača spustil program, ktorý sa postará o spustenie operačného systému z iného pamäťového média – najčastejšie z pevného disku.

RAM (ang. Random Access Memory = pamäť s priamym prístupom) slúži k dočasnému uloženiu dát v počítači. Umožňuje vykonávať operácie čítania a zápisu. Po vypnutí počítača sa z nej dáta stratia. Jej kapacita značne ovplyvňuje rýchlosť počítača a nazýva sa aj operačná pamäť. Počítač si do nej neustále ukladá nové inštrukcie alebo dáta, ktoré nahrádzajú staré už nepotrebné.

Veľkosť akejkoľvek pamäte sa udáva v MB (megabajt).

Matičná (základná) doska

Obsahuje najdôležitejšie elektronické súčiastky počítača:

 • procesor;
 • pamäť RAM;
 • sieťová karta;
 • TV karta;
 • grafická karta;
 • zvuková karta;
 • CD, DVD mechanika;
 • pevný disk;

Taktiež sa na nej nachádzajú porty na pripojenie myši, klávesnice, reproduktorov, mikrofónu, slúchadiel, monitora, USB zariadení, …

Všetky tieto súčasti matičnej dosky sú navzájom prepojené vodivými spojmi, aby mohli spolu komunikovať.

cp2-duo-q6600-main3

Obr.4: Matičná doska (zdroj)

Pre rozširujúce informácie navštívte:

Použitá literatúra:
KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Pridaj komentár