Rozdelenie softvéru

Softvér – programové vybavenie počítača

Rozdelenie softvéru

1. Aplikačné programy

 • Textové editory
 • Tabulkové kalkulátory
 • Grafické editory
 • Databázové systémy
 • Prezentačné programy
 • Správcovia súborov
 • Programy na tvorbu www stránok

2. Operačné systémy – (OS) tvorí skupina programov a prostriedkov, ktoré umožňujú beh ďalších aplikácií. Je to súbor technológií, ktoré boli navrhnuté, aby umožnili počítaču vykonávať určité funkcie.

 • MS DOS
 • MS Windows
 • Linux

OS nám uľahčuje ovládanie počítača, prácu s aplikáciami a zjednocuje vzhľad. Vďaka nemu nám aplikácie bežia v oknách, ktoré môžeme presúvať, zväčšovať alebo zatvárať.

Aplikačné programy – programy, ktoré slúžia na spracovanie informácie a na zjednodušenie práce s počítačom.

Delíme ich na:

· editory textov, obrázkov, tabuliek

· Vzdelávacie programy

· Programovacie nástroje

Textové editory – slúžia na písanie a úpravu textu. Najznámejšie z nich sú poznámkový blok, MS Word, Open Office Writer, Poznámkový blok, WordPad a iné.

Grafické editory – umožňujú vytvárať a upravovať grafické informácie (obrázky).

Spôsoby vytvárania obrázkov pomocou počítača:

1. matica farebných bodov – rastrový obrázok

2. množina kriviek – vektorový obrázok

Poznáme tieto grafické editory:

Rastrová grafika – Skicár (Maľovanie)

Vektorová grafika – Corel Draw, Zoner Calisto

Tabuľkové editory – programy, ktoré sú určené na tvorbu a úpravu tabuliek slúžiacich na prehľadné usporiadanie a spracovanie údajov. Poznáme tieto MS Excel, Open Office Calc, a iné.

Databázové systémy – programy slúžiace na vytváranie databáz rozličných údajov. Všetky údaje sú usporiadané do tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené. Poznáme Oracle, MySql, MS Access.

Prezentačné programy – umožňujú jednoducho a efektívne vytvárať prezentácie. Medzi tieto programy patrí napríklad MS PowerPoint, Open Office Impress.

Programy pre správu súborov – programy, ktoré pomáhajú pri organizácii súborov. Umožňujú vytvárať, mazať adresáre, kopírovať, presúvať, premenovávať a vymazávať súbory.

Medzi známejšie programy tohto typu patria Total Commander, FAR, Salamander, Midnight Commander.

Programy pre správu elektronickej pošty(klienti e-pošty) – programy, ktorých úlohou je prímať, odosielať, tirediť a spravovať elektronickú poštu. Sú to napr. Outlook Expres, Mozilla Thunderbird a Opera a iné.

Programy na tvorbu WWW stránok – programy tohto typu rozdeľujeme na dve skupiny:

 • editory – programy, v ktorých sa pracuje priamo s HTML kódom, napr. Quanta, Vim.
 • editory – programy, v ktorých sa pracuje so stránkou vo forme zobrazenej v prehliadači. Napr. Macromedia Deamwaver, Microsoft Front Page.

Pridaj komentár