Prechod medzi snímkami, efekty

Už vieme pridávať nové snímky, vložiť do nich text, obrázok a nastaviť si jednotnú predlohu snímok.

Skúsme teraz použiť prezentáciu, ktorú ste vytvorili na základe vami nastavenej predlohy a skúsime do nej vložiť niektoré prechody, schémy animácií a efekty.

Efekty

Pre nastavenie vlastného pozadia môžeme použiť cez hlavnú ponuku Formát -> Pozadie nastavenie vlastného pozadia. Po rozkliknutí šípky pod výplňou pozadia sa nám rozbalia ďalšie farby a efekty výplne, kde si nastavíme pozadie podľa našich predstáv.

Samozrejme nastavenie snímok môžeme urobiť cez Formát -> Návrh snímky, kde nájdeme nám už známe ( z predchádzajúceho článku) šablóny návrhov a farebné schémy.

Schémy animácií

Pre nastavenie zobrazovania objektov na snímke nám slúžia schémy animácií. K nim sa dostaneme cez hlavné menu Prezentácia -> Schémy animácií alebo cez Formát -> Návrh snímky a po otvorení okna v pravej časti pracovnej plochy klikneme na Schémy animácií.

V pravej časti sa ním otvoria schémy animácií, ktoré nám ponúka program MS PowerPoint. Po kliknutú na ktorúkoľvek schému animácie sa nám zobrazí ukážka. Takto sa môžeme preklikávať medzi jednotlivými schémami a vybrať si podľa našich predstáv.

Ak chceme niektorú schému animácie použiť na všetkych snímkach, dole, pod oknom, kde vyberáme animácie, klineme na tlačidlo Použiť na všetky snímky.

Prechod snímky

Pre nastavenie prepínania (preklikávania) sa medzi jednotlivými snímkami môžeme jednotlivé prechody snímok. Je to možné cez hlavné menu Prezentácia -> Prechod snímky.

V pravej časti pracovnej plochy sa nám otvorí okno s prechodmi snímok. Klikaním na jednotlivé prechody sa nám automaticky zobrazuje ukážka daného prechodu.

Pod ponukou prechodu snímok sa nachádza ešte úprava prechodu. Tu si môžeme nastaviť rýchlosť, zvuk, prechod na ďalšiu snímku – kliknutím myšou alebo automaticky po niekoľkých sekundách (minútach).

Na konci sa nachádzajú tlačidlá Použiť na všetky snímky, kde daný prechod bude použitý na všetkých snímkach, ďalej tlačidlo Použiť a Prezentácie (spustenie prezentácie).

Úloha: Skúste vytvoriť prezentáciu, kde použijete prechod medzi snímkami a schémy animácií.

Pridaj komentár