Kódovanie farieb

Dúha (zdroj: flog.pravda.sk/dokofoto.flog)

Dúha (zdroj: flog.pravda.sk/dokofoto.flog)

Bez farieb si dnes už počítačové technológie nevieme predstaviť. Pokiaľ sú farby v prírode poskladané z analógového (spojitého) spektra, farby vo svete počítačov sú zložené z digitálnych (nespojitých) signálov.

Pre oko človeka je viditený svetelný rozsah o vlnovej dĺžke od 380 do 750 nm. Napríklad červené svetlo má rozhsah vlnovej dĺžky 620-750 nm.

Základné farby viditeľného svetelného spektra

 • fialová: 380-450 nm,
 • modrá: 420-495 nm,
 • zelená: 495-570 nm,
 • žltá: 570-590 nm,
 • oranžová: 590-620 nm,
 • červená: 620-750 nm.

Aby sme podobných farebných kombinácií dosiahli aj v počítačovej technike – počítače, mobilné telefóny, televízory, boli vymyslené takzvabé RGB (Red Green Blue) kombinácie farieb. Ide o to, že každá farba na displeji alebo monitore, ktorú vidíme, sa skladá len z červenej, zelenej a modrej zložky s istou intezitou.

Každá zložka je vyjadrená číslom z intervalu [0,255]. Následne na to každá farba je trojčíslie týchto čísel. Napríklad:

 • biela farba má maximum (pixel svieti) každej RGB zložky: rgb(255,255,255),
 • čierna farba má minimum (pixel nesvieti) každej RGB zložky: rgb(0,0,0),
 • rýdza modrá farba: rgb(0,0,255),
 • rýdza zelená farba: rgb(0,255,0),
 • rýdza červená farba: rgb(255,0,0),
 • rýdza žltá farba: rgb(255,255,0),
 • rýdza tyrkysová farba: rgb(0,255,255),
 • rýdza fialová farba: rgb(255,0,255).

Na zobrazovacích zariadeniach je každá z farebných zložiek reprezentovaná subpixlom – každý pixel je reprezentovaný tromi subpixlami. To znamená, že farba pixla = rgb(x,y,z), kde x, y, z sú intezity farieb jednotlivých subpixlov daného pixla.

RGB

Farebný model HSL

Hue, Saturation, Lightness. V slovenčine by sa tento model dať nazvať ako farebný model odtieň, sýtosť, svetlosť. To znamená, že výsledná farba je kombináciou farebného odtieňu, jeho sýtosti a svetlosti, ako to symbolizuje obrázok nižšie.

HSL model

Použitá literatúra

Pridaj komentár