Príkazový operačný systém

Dnes, na začiatku tretieho tisícročia, sa ešte stále stretávame v príkazovými operačnými systémami, aj keď už väčšinou aj tie majú svoje grafické používateľské rozhranie.

Kedysi populárnym príkazovým operačným systémom bol MS DOS (z dielne firmy Microsoft). V podstate sa jednalo o čiernu obrazovku a väčšinou biele/sivé písmo príkazov. Pomocou preddefinovaných príkazov sa s operačným systémom pracovalo. Najpoužiívanejším vstupným zariadením bola klávesnica, cez ktorú sa príkazy písali.

Dnes populárnym príkazovým operačným systémom, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, je Linux a jeho odvodeniny.

Základné príkazy v systéme Linux

ls – vypíše obsah aktuálneho alebo zadaného adresára

cd – zmení aktuálny adresár

pwd – zmení aktuálny adresár

cp – skopíruje súbor do iného súboru alebo adresára

mv – presúva súbory do iného adresára, premenúva súbory

mkdir – vytvorí nový adresár

rmdir – zruší prázdny adresár

rm – vymaže i neprázdny adresár

chmod – mení atribúty súboru (kto má na daný súbor/adresár) aké práva

cat – vypíše obsah súboru na obrazovku

less – vypíš obsah súboru na obrazovku a vie so súborom listovať

ln – vytvorí odkaz na daný súbor/súbory

df – zobrazí kapacitu, obsadenie a voľné miesto všetkých pripojených jednotiek

du -zobrazí veľkosť adresárov

free – zobrazí, koľko je obsadenej a voľnej pamäte RAM

ps – zobrazí zoznam spustených procesov

kill – posiela na vybraný proces signál, implicitne TERM (proces bude ukončený)

find – nájde zadaný súbor alebo adresár

dn – vypíše, koľko zaberá adresár

uptime – vypíše, ako dlho beží počítač

passwd – zmení heslo používateľa

who – vypíše zoznam používateľov

Základné príkazy v systéme MS DOS/WINDOWS

  • Príkazový riadok v systéme Windows XP spustíme buď pomocou klávesnice: Win+R, napíšeme „cmd“ a potvrdíme OK alebo
  • cez ponuku StartSpustiť (Run) – napíšeme „cmd“ a potvrdíme OK, alebo
  • StartVšetky programy (All programs) – Príslušenstvo (Accessories) – Príkazový riadok (Command line).

dir – vypíše obsah aktuálneho alebo zadaného adresára

cd – zmení aktuálny adresár

copy – skopíruje súbor do iného súboru alebo adresára

ren – premenúva súbory, adresáre

move – presúva súbory do iného adresára

md – vytvorí nový adresár

rd – zruší prázdny adresár

del -zmaže jeden alebo viac súborov

attrib – mení atribúty súboru (kto má na daný súbor/adresár) aké práva

type – vypíše obsah súboru na obrazovku a vie ním listovať

mem – zobrazí, koľko je obsadenej a voľnej pamäte RAM

Pridaj komentár