Charakteristika operačného systému

Operačný systém (OS) tvorí skupina programov a prostriedkov, ktoré umožňujú beh ďalších aplikácií. Je to súbor technológií, ktoré boli navrhnuté, aby umožnili počítaču vykonávať určité funkcie.

Existuje veľa operačných systémov:

 • Microsoft Windows

windows-7

 • Linux

 • Mac OS

OS nám uľahčuje ovládanie počítača, prácu s aplikáciami a zjednocuje vzhľad. Vďaka nemu nám aplikácie bežia v oknách, ktoré môžeme presúvať, zväčšovať alebo zatvárať.

Vlastnosti OS:

 • umožňuje na jedinom počítači spúšťanie a beh viacerých programov a aplikácií súčasne,
 • vymieňa údaje medzi aplikáciami,
 • komunikuje s užívateľom prostredníctvom periférnych zariadení,
 • organizuje programy a súbory údajov na pamäťových médiách,
 • vytvára a spúšťa užívateľské programy,
 • zabezpečuje ochranu proti strate údajov pri výpadku napätia, neoprávnenom prístupe,
 • komunikuje s inými systémami v sieti,

Vo všeobecnosti delíme OS na nasledujúce časti:

 1. Jadro (výkonná časť) – je umiestnené v pamäti a podľa potreby spúšťa (inicializuje) alebo nahráva do pamäte ostatné dôležité časti OS.
 2. Monitor (od slova monitorovať = sledovať) – nazývaný aj interpreter príkazov. Zabezpečuje komunikáciu systému s užívateľom. Prijíma a rozpoznáva impulzy z klávesnice, zisťuje význam príkazov, aťd.
 3. Ovládače (drivery) – sú oblužné programy vstupných a výstupných zariadení.

Operačný systém je teda zjednodušene súbor programov, ktorý riadi a kontroluje činnosť hardvéru, ale aj softvér v počítači, stará sa o efektívne využitie operačnej pamäte a procesora, o optimálnu komunikáciu medzi všetkými používanými technickými aj programovými prostriedkami.

Inicializuje sa vždy, keď sa spustí alebo resetuje počítač, a umožňuje nám vykonávať obsluhu prostriedkov počítača pomocou svojich príkazov (napr. zmena diskovej mechaniky, prezretie obsahu, spustenie programu, vytlačenie súboru na tlačiareň, kopírovanie a vymazávanie programov, …).

Pridaj komentár