Animácie

Program MS PowerPoint nám ponúka animovať jednotlivé objekty na snímke.

Animácia znamená:

  • pridanie vizuálnych efektov (začiatok, zvýraznenie, koniec)
  • pridanie zvukových efektov (začiatok, zvýraznenie, koniec)
  • pridanie trasy pohybu objektov po snímke
  • načasovanie jednotlivých objektov (začiatok, trvanie objektu, koniec)

Vlastné animácie nájdeme cez hlavné menu Prezentácia -> Vlastné animácie

Na pravej strane pracovnej plochy sa nám otvorí okno s vlastnými animáciami

V prezentácií si označíme kliknutím objekt (text, obrázok, nadpis, …), na ktorom chceme nastaviť animáciu. Potom sa nám automaticky aktivuje tlačidlo .

Po kliknutí na tlačidlo Pridať efekt sa nám rozbalí ponuka efektov:

Túto ponuku môžeme ďalej rozkliknúť:

Tu si môžeme zvoliť efekt podľa našich predstáv.

Pridáne animácie na jednotlivých objektoch sú označené šedým štvorčekom. Čísla v štvorčeku označujú poradie vykonávania animácií.

Objekty, ktoré nemajú priradenú animáciu, sa zobrazia okamžite po spustení snímky.

Na každej animácií si môžeme nastaviť efekty:

  • spustenie efektu
  • rýchlosť
  • smer
  • zmeniť poradie efektov

Úloha: Skúste vytvoriť jednoduchú prezentáciu (4 – 5 snímok), kde si vyskúšate jednotlivé animácie.

Pridaj komentár