Práca s myšou a klávesnicou

Práca s myšou

Myš je najrozšírenejším polohovacím zariadením. Pohyb myši kopíruje kurzor na obrazovke a v kombinácií s tlačidlami umožňuje efektívne pracovať v grafickom prostredí aplikácie.

Existuje mnoho varianta myši. Líšia sa spôsobom pripojenia k počítaču (paralelný port, USB, sériový port, bezdrôtové), tvarom (rôzne ergonomické varianty), spôsobom získavania informácie o pohybe (guličková, optická), doplnkovým vybavením (scroll lock, rôzne ovládacie prvky) a počtom tlačidiel (spravidla 2-5).

Vybavením každej myši sú však dve hlavné tlačidlá, ktoré postačujú na vykonávanie jej základných operácií. Vzhľadom k týmto tlačidlám môžeme kliknutia myšou rozdeliť na:

  • kliknutie ľavým tlačidlom – spúšťa programy a akcie z ikon umiestnených na paneli úloh a z hypertextových odkazov
  • dvojklik ľavým tlačidlom – spúšťa programy a akcie z ikôn umiestnených na plochách
  • ľavé tlačidlo držať stlačené a ťahať – používa sa na označovanie textu a na prenášanie súborov, adresárov, ikoniek, panelov, …
  • kliknutie pravým tlačidlom – vysunutie tzv. kontextového menu s možnosťami týkajúcimi sa objektu, na ktorý sa kliklo

Práca s klávesnicou

Klávesnica je zariadenie pre vstup dát do počítača. Pomocou klávesnice ovládame programy, vkladáme texty a pod.

Základné funkcie niektorých klávesov:

Enter – odosiela pokyn z obrazovky do počítača, potvrdzuje voľbu, vkladá riadok, …

Esc – ukončí beh programu, zatvorí okno, zruší vyvolanú akciu, …

Shift – prepínač veľkých a malých písmen, je aktívny len počas jeho stlačenia

Caps Lock – prepínač funkcie klávesy Shift, jeho zapnutie a vypnutie je indikované kontrolkou v pravom hornom rohu klávesnice

Tab (tabulátor) – pohyb kurzora po tabulačných zarážkach, bunkách v tabuľke, …

F1 – F12 – pri stlačení vyvolajú určitú akciu. Táto akcia nemusí byť v každom programe rovnaká. napr. F1 vyvolá nápovedu (help)

Print Screen – vytlačí obsah obrazovky na tlačiarni, alebo ho uloží do pamäte

Pause, Break – prerušenie

Insert – prepína režim vkladania a prepisu textu

Home – skok na začiatok riadku

End – skok na koniec riadku

PageUp – skok o obrazovku hore

PageDn – skok o obrazovku dole

Delete – maže, napr. text od kurzora vpravo, súbor…

Num Lock – prepínač numerickej klávesnice (indikátor v pravom hornom rohu klávesnice)

Medzerník – vkladá medzeru, potvrdzuje voľbu, …

Alt, Ctrl – používajú sa v kombinácii s ďalšími klávesmi a rozširujú možnosti klávesnice

Šípky – umožňujú pohyb v smere šípok

/ – predstavuje operátor delenia

* – predstavuje operátor násobenia

Back Space – maže, napr. text od kurzora vľavo (niekedy je označený ←)

Niektoré klávesy môžu mať aj iné funkcie, vzhľadom na aktuálne spustený program.

Klávesnica sa delí na 4 základné časti:

1. Alfanumerická časť – klávesy s písmenami, zaberá najväčšiu časť klávesnice

2. Numerická časť – (na pravej strane), má podobné usporiadanie ako kalkulačka

3. Riadiaca časť – (kurzorové klávesy), umožňujú pohyb v texte, bunkách…

4. Funkčná časť – klávesy F1 až F12, ich funkcia je ovplyvnená programom

klavesnica

Leave a Reply